Disclaimer

 

 

De enige bedoeling van deze site is een bondig overzicht te geven van wat bemiddeling is en aan mogelijkheden kan bieden.

De auteur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, of misinterpretaties door de lezer van de inhoud van deze site. Evenmin als informatie vervat in deze website enig recht op schadevergoeding kan openen omwille van een achterhaald zijn van de informatie of onvolledigheid. Elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot enig direct of indirect verlies veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud van deze website wordt bijgevolg uitgesloten.

De inhoud van deze site kan geenszins als een advies gebruikt worden. Geen enkele situatie is identiek, zodat een individuele en genuanceerde behandeling van elke problematiek noodzakelijk is.

Organisaties die geen link wensen met deze website worden van de link lijst geschrapt op eenvoudige vraag daartoe.